Spring naar inhoud

Gebiedspagina Watergraafsmeer, Oost Begroot

Waar zet u geld op in? Als bewoner van stadsdeel Oost heeft u zelf ideeën over wat nodig is in uw buurt. Daarom gaat Oost Begroot van start. Samen met uw medebewoners bepaalt u welke vijf thema’s belangrijk zijn voor Watergraafsmeer en verdeelt u in overleg € 200.000 over deze thema’s. In de latere rondes kunt u projectplannen indienen die bijdragen aan deze thema’s. Daarna kunt u stemmen. Plannen met de meeste stemmen worden uitgevoerd.

Bekijk de plannen en stem!
Bekijk het archief
Kijk voor de spelregels, beoordeling van plannen en andere informatie op de Oost Begroot website: amsterdam.nl/oostbegroot

Huidige fase

Plannen kiezen

Van 12 januari 12:00u tot en met 2 februari 12:00u

Ga naar de thema's die u het meeste aanspreken. 

Per gekozen thema kiest u uw meest favoriete plan(nen). Het totale bedrag van de door u gekozen plannen, moet passen binnen het budget per thema. U hoeft niet het totale bedrag (per thema) op te maken.

Bekijk de plannen
Lees meer op amsterdam.nl/oostbegroot
Vragen? Mail naar oostbegrootwatergraafsmeer@amsterdam.nl

Afgesloten rondes

Thema's kiezen

Op 7 september 2020 van 20.00 - 21.30 uur

In verband met corona gaat de startbijeenkomst van zondag 6 september niet door! Bewoners worden de komende dagen op straat bevraagd over wat zij belangrijk vinden voor hun buurt. Hieruit wordt een top 10 samengesteld van thema’s die zij belangrijk vinden. 

Maandag 7 september vindt er van 20.00 - 21.30 uur een online bijeenkomst plaats. Tijdens deze online bijeenkomst, bepaalt u samen met andere aanwezigen, welke 5 thema’s van de top 10 het belangrijkst zijn voor Watergraafsmeer. Daarna verdeelt u direct de beschikbare €200.000 over deze thema’s 

De bijeenkomst wordt georganiseerd via Zoom. Er is plek voor maximaal 60 deelnemers. Aanmelden is dus verplicht. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging met daarin de link naar de Zoom bijeenkomst.

 

In het kort: 

Online Zoom bijeenkomst
Thema’s kiezen en geld verdelen
Maandag 7 september
20.00 - 21.30 uur

Bekijk de vijf gekozen thema's

Plannen indienen

Van 11 september tot en met 20 oktober

Heeft u een goed plan? In deze ronde kunt u projecten indienen die passen binnen de 5 gekozen thema’s. U kunt dat alleen digitaal via de website doen. U kunt ook meteen campagne voeren voor uw plan. Een plan met 30 of meer likes wordt getoetst door de gemeente op haalbaarheid. Lees ter voorbereiding waarom uw plan moet voldoen, waarop uw kan wordt getoetst op haalbaarheid en de spelregels en handige weetjes.

Bekijk het archief van de ingestuurde plannen

Tijdlijn

Tot en met 6 september

Gesprekken op straat om thema’s op te halen.

7 september 20:00 - 21:30 uur

Thema's kiezen en geld verdelen tijdens online startbijeenkomst

11 september 12:00u tot en met 20 oktober 12:00u

Plannen indienen, campagne voeren en liken

20 oktober 12:00u tot en met 27 oktober 12:00u

Bewoners mogen alleen nog plannen liken

20 oktober tot en met 4 januari

Haalbaarheidstoets door de gemeente.

12 januari 12:00u tot en met 2 februari 12:00u

Stemronde: bewoners kiezen hun favoriete plannen.

4 februari

Bekendmaking winnende plannen

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel